Pieter Van Aerschot Bestel

Debiteurenbeheer

1 uur 59,00 €
Pieter Van Aerschot is advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Mr. Franklin. Hij is specialist in intellectuele rechten, privacy- en insolventierecht. Hij begeleidt start-ups en als gecertificeerd Data Protection Officer begeleidt hij ook ondernemingen bij de GDPR-implementatie. Hij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van ondernemingen en geeft in zijn vakdomeinen lezingen voor ondernemers, cijferberoepers, advocaten en magistraten. Terug naar overzicht

Volgens Graydon wordt 1 op 8 facturen op meer dan 90 dagen, te laat of niet betaald. Jaarlijks worden er een 1000-tal gerechtelijke reorganisaties en een 10-voud aan faillissementen geregistreerd. Door een uitgebreider toepassingsgebied, de nasleep van de corona-pandemie en de intrede van de fresh-start wordt verwacht dat het aantal faillissementen alleen maar zal toenemen. Een reden te meer dus, om eens onder de loep te nemen hoe we de bestaande handelsvorderingen zo vlot mogelijk kunnen innnen en hoe langdurig of definitief onbetalende klanten kunnen worden vermeden.

In deze Teleseminar (1u) geeft Pieter Van Aerschot advies over het thema "debiteurenbeheer", m.a.w. het snel en vlot innen van uw handelsvorderingen. Na een inleiding, worden heel wat aandachtspunten overlopen bij het contracteren, het invorderen en het uitvoeren. Vervolgens worden de mogelijkheden overlopen in geval van discontinuïteit. De spreker eindigt met een concreet actieplan.

Komen onder meer aan bod: de keuze van de contractpartner, de contractvoorwaarden, de uitvoering van het contract, de facturatie, de aanmaningsfase, het corona-excuus, drukkingsmiddelen, het afbetalingsplan, de IOS-procedure, het uitvoerend derdenbeslag, de dagvaarding in faillietverklaring, de gerechtelijke reorganisatie, ontbinding en vereffening, het faillissement en het opstellen van een actieplan.

Kortom, in deze uiteenzetting krijgt u heel wat tips & tricks om uw handelvorderingen zo snel en efficiënt mogelijk te innen.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Aandachtspunten bij het contracteren
3 Aandachtspunten bij het invorderen
4 Aandachtspunten bij het uitvoeren
5 Discontinuïteit
6 Actieplan
7 Vragen