Maurice De Mey

De fiscale hervorming Van Peteghem: studie van het ontwerp


Maurice De Mey is Tax Director HR bij BNPParibasFortis. Hij is docent aan de Fiscale Hogeschool en is auteur van diverse referentiewerken waaronder het Handboek Personenbelasting en het Fiscaal Compendium.

Maurice De Mey est directeur de l’impôt des ressources humaines à BNPParibasFortis. Il est un conférencier à la Haute école de fiscalité et est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels le manuel des impôts des particuliers et le Compendium fiscal.
Terug naar overzicht

In deze sessie (1u) bespreekt Maurice De Mey het voorontwerp van wet (de blauwdruk) dat momenteel op tafel ligt, ter uitvoering van de bredere fiscale hervorming, op voordracht van de minister van Financiën. Na een situering van de noodzaak aan en de doelstelling van de fiscale hervorming, worden de voorgestelde wijzigingen overlopen op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, accijnzen, btw en organisatie van de Administraties.

Komen onder meer aan bod: de uitgangspunten van de fiscale hervorming, de verhoging van de belastingvrije som, de beperking van de toeslag alleenstaande ouder, het wegwerken van het verschil in belastingbarema's, het belastingkrediet voor kinderlast, de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten, de belastbaarheid van inkomsten, de neutraliteit van de samenlevingsvormen, de gelijkschakeling van nettobestaansmiddelen van kinderen, het fiscaal co-ouderschap, onderhoudsuitkeringen, de voordelen van alle aard, de belastingvermindering voor kinderoppas, de vereenvoudiging van de aangifte personenbelasting, de financiële verloningsinstrumenten (opties en aandelen(certificaten)), de tweede pijlerpensioenen, de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, de DBI-aftrek, de investeringsaftrek, de wijzigingen inzake accijnzen en btw en de nieuwe "Algemene Administratie van De Ruling en de Fiscale Bemiddeling".

Kortom, deze sessie schets wat er momenteel in de schoot van het ministerie van Financiën borrelt aan mogelijke maatregelen om haar balans meer richting evenwicht te krijgen. Het is nog een vraag wat effectief de wetteksten zal halen en wat niet, maar de krachtlijnen zijn alvast gezet.