Marc Gielis Bestel

Vermogen onttrekken aan de vennootschap: voordelen van alle aard

2 uur 99,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u hoe het VAA voor de bedrijfswagen vandaag wordt berekend? Weet u of de vennootschap een onroerend goed kan aankopen ten gunste van haar bedrijfsleider? En zo ja, hoe dient dit in concreto te worden geregeld? Weet u wat een aandelenoptieplan inhoudt? Weet u waarmee u rekening moet houden bij de bepaling van de vergoeding voor opstal of vruchtgebruik?

In deel 3 (1,5 uur) van de 14-delige reeks rond "Vermogen onttrekken aan de vennootschap" overloopt Marc Gielis met u de voordelen van alle aard voor bestuurders van vennootschappen. Zij vormen een loon en zijn eveneens een vorm van vermogensonttrekking aan de vennootschap. Na de bespreking van het oorzakelijk verband met de beroepswerkzaamheid en de kwantificatie van het VAA, worden de verschillende VAA ten gunste van de bestuurder besproken;

Komen onder meer aan bod: het voordeel van alle aard bedrijfswagen, het onroerend goed ten gunste van de bedrijfsleider (verhuur, VAA en meerwaardetheorie), het VAA woning, verwarming en elektriciteit, het VAA rekening-courant actief en (kort overlopen) het aandelenoptieplan en zakelijke rechten.

Kortom: na het volgen van deze sessie weet u welke voordelen van alle aard er aan een bestuurder kunnen worden toegekend, hoe ze worden bepaald en welke regels u dient na te leven om de juiste kwalificatie te bekomen/behouden.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Bedrijfswagens
3 OR goed ten gunste van de bedrijfsleider
4 De rekening-courant actief
5 Aandelenopties
6 Zakelijke rechten
7 Vragen