Marc Gielis Bestel

Vermogen onttrekken aan de vennootschap: vereffening

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u aan welk tarief het liquidatiesaldo wordt getaxeerd? Weet u hoe de aanleg van VVPRbis en VVPRter fiscaalvriendelijk de gelden uit de vennootschap kan halen? Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van vaste activa het liquidatiesaldo? Weet u wat er gebeurt als de vennootschap wordt verkocht i.p.v. geliquideerd? Wat is een kasgeldvennootschap en wat is het onverdeeldheidtredingsrecht?

In deel 11 (1 uur) van de 14-delige reeks rond "Vermogen onttrekken aan de vennootschap" bespreekt Marc Gielis welke mogelijkheden er bestaan om met het oog op vereffening van een vennootschap de vennootschapsmiddelen fiscaalvriendelijker aan de begunstigden over te maken.

Komen onder meer aan bod: de dividendkost, de VVPRbis, de VVPRter of liquidatiereserve, de meerwaarde op onroerend goed, de verkoop van aandelen van de vennootschap, de rol van een holding in de liquidatie, de DBI-aftrek, de registratierechten, de verkrijging door erfgenamen of legatarissen, het onverdeeldheidtredingsrecht, de kasgeldvennootschap en een blik op de nieuwe fiscale blauwdruk.

Kortom: na het volgen van deze sessie weet u welke taxatie er naar aanleiding van een vereffening van een vennootschap wordt geheven en welke alternatieven er eventueel kunnen worden gehanteerd, om althans een deel van het vermogen fiscaalvriendelijker te onttrekken.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 VVPRbis en VVPRter
3 Liquidatie en holding
4 Vragen