Marc Gielis Bestel

Vermogen onttrekken aan de vennootschap: kapitaalvermindering

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u of een kapitaalvermindering steeds vrij en onbelast is? Weet u wat de huidige impact is van een kapitaalvermindering in een vennootschap? Weet u of er geld kan geleend worden om een kapitaalvermindering door te voeren in de vennootschap?

In deel 12 (1 uur) van de 14-delige reeks rond "Vermogen onttrekken aan de vennootschap" bespreekt Marc Gielis hoe een kapitaalvermindering of een vermindering van inbreng, kan gebruikt worden om vermogen te onttrekken aan de vennootschap.

Komen onder meer aan bod: de voorwaarden voor uitkering van kapitaal of inbreng, roerende voorheffing op kapitaalvermindering, de prorata-regeling, de inbreng van aandelen, de kapitaalvermindering in natura, de kapitaalvermindering door onttrekking van onroerend goed uit de vennootschap, de afkoop van de vennootschap, de uit onverdeeldheidtreding van een vennoot, geld lenen met het oog op kapitaalvermindering, de impact van een kapitaalvermindering op de vermogensstructuur en successieplanning, de rekening-courant, het kmo-tarief, het VVPRbis-systeem

Kortom: na het volgen van deze sessie weet u hoe een kapitaalvermindering of een vermindering van inbreng kan gebruikt worden als middel om vermogen te onttrekken aan de vennootschap.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Compenserende maatregelen eerste fase
3 Onttrekken van onroerend goed aan de vennootschap
4 De impact van de kapitaalvermindering
5 Vragen