Marc Gielis Bestel

Privé-aankoop van onroerend goed met vennootschapsmiddelen

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u wat de nadelen zijn van een aankoop van onroerend goed voor privégebruik door de vennootschap? Weet u hoe een privé-aankoop van het onroerend goed fiscaalvriendelijk zou kunnen gefinancierd worden door de vennootschap? Hoe werkt de techniek met individuele pensioentoezegging? Kan de zaakvoerder geld lenen van zijn vennootschap voor de financiering van zijn privéwoonst? En wat kan er worden bespaard indien de finaciering van de privéwoonst zou verlopen via dividenduitkering?

In de tweede sessie (1u) van drie inzake onroerend goed in de vennootschapsbelasting bespreekt Marc Gielis hoe men een onroerend goed privé kan aankopen terwijl de financiering verloopt via onttrekking van vermogen uit de vennootschap.

Komen onder meer aan bod: de individuele pensioentoezegging, de rekening-courant zaakvoerder, goodwill, dividenduitkering, de netto-actieftest en de liquiditeitstest, de VVPRbis- en de VVPRter-regeling en de aankoop van onoerend goed via de dividendstructuur.

In deze sessie verneemt u hoe u op een fiscaalvriendelijke manier een privé-aankoop van onroerend goed kan financieren met vennootschapsmiddelen.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Individuele pensioentoezegging
3 Rekening-courant
4 Goodwill
5 Dividendstructuur: VVPR-bis of -ter