Marc Gielis Bestel

Onroerend inkomen in de personenbelasting

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u wat er dient te worden aangegeven in vak III van de aangifte personenbelasting? En in welke vakken van dient u uw onroerend goed onder te brengen? Weet u wanneer u risico loopt op herkwalificatie en hogere belasting van uw onroerend inkomen? En loont voorafbetaling op onroerende inkomsten de moeite?

In deze eerste sessie (1u) van vijf inzake onroerend goed in de personenbelasting bespreekt Marc Gielis de onroerende inkomsten die moeten worden aangegeven in vak III van de personenbelasting. Vooreerst wordt bekeken wat er moet worden aangegeven in vak III van de aangifte personenbelasting en wie de aangifte dient te verrichten. Vervolgens wordt de aangifte van het KI of de onroerende inkomsten besproken volgens de aard van het onroerend goed en worden de codes van vak III overlopen. Verder worden de mogelijke herkwalificaties van onroerende inkomsten besproken en de gevolgen voor de belastingstaat toegelicht. Tot slot wordt er een woordje uitleg verschaft over het nut van voorafbetalingen in het kader van onroerende inkomsten.

Komen onder meer aan bod: de motivatie voor onroerende investeringen in de personenbelasting, het kadastraat inkomen en de inkomsten te vermelden in vak III, de aangever, de eigen woning, het tweede verblijf, de woning verhuurd voor privé- of beroepsgebruik, de codes van vak III, de herkwalificatie van onroerende inkomsten als beroepsinkomsten, de gemeubelde verhuur, airbnb, de verhuur van garages en gemengde verhuur en voorafbetaling.

Na het volgen van deze sessie weet u precies welk kadastraal inkomen en welk onroerend inkomen moet worden aangegeven in vak III van de aangifte personenbelasting en tot welke belasting of eventuele herkwalificatie dit kan leiden.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 De aangever
3 De aangifte PB: vak III
4 Herkwalificatie van huurinkomsten
5 Voorafbetalingen