Luc Heylens Bestel

Evolutie van de btw-aftrek

3 uur 139,00 €
Dhr. Luc Heylens heeft een lijvig cv inzake btw. Hij startte zijn carrière bij de btw-administratie en werkte nadien o.m. als zelfstandig belastingconsulent, bestuurder en vennoot bij het BTW-Huis. Dhr. Heylens was director van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV en is lid van het IAB. Hij is auteur van diverse werken over btw, spreker op talrijke seminaries en gerenommeerd lesgever inzake btw. Terug naar overzicht

Weet u hoeveel btw moet gerekend worden bij verkoop van een voertuig? Weet u hoe de aftrekbare btw gerekend wordt bij gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen? Wist u dat de gehanteerde norm voor bedrijfsmiddelen gewijzigd is sinds 1 januari 2014? Weet u wanneer de btw op kosten van onthaal aftrekbaar is?

In deze opleiding van 3 uren bespreekt Luc Heylens de evoluties die de aftrekbare btw op inkomende transacties de laatste tijd heeft ondergaan.

Vooreerst worden de algemene aspecten van de btw-aftrek besproken. Hierbij worden de formaliteiten overlopen om de btw-aftrek te kunnen toepassen en worden de criteria overlopen die bepalend zijn om deze aftrek juist toe te passen. Vervolgens verduidelijkt Luc Heylens de wetgeving van 2011 inzake btw-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfmiddelen (personenwagens, lichte vrachtwagens en andere bedrijfsmiddelen). Daarna worden de uitsluitingen op btw-aftrek behandeld; tabaksfabricaten, geestrijke dranken, logies, spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt en kosten van onthaal. Ook de evolutie van de btw-aftrek en de regels inzake doorrekening van dergelijke kosten worden aangekaart. Vervolgens overloopt de spreker enkele specifieke toepassingen inzake btw-aftrek waar recentelijk nieuwe administratieve commentaren rond verschenen zijn; incentives, gratis geschenken, huur business-seats en loges. Tot slot worden ook de btw-herziening, de teruggaaf van buitenlandse btw en het vormen van een btw-eenheid toegelicht.

Kortom, deze opleiding is een instrument voor elke boekhouder, accountant, fiscalist en belastingconsulent om de evoluties inzake aftrekbaarheid van btw op inkomende handelingen te volgen.

Inhoud van deze opleiding

1 Algemene aspecten btw-aftrek
2 Gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen
3 Beperkingen en uitsluitingen
4 Uitsluitingen
5 Specifieke gevallen
6 Uitoefening van het recht op aftrek
7 Herziening van btw-aftrek
8 De btw-eenheid