Luc Heylens Bestel

De btw-regels voor e-commerce

3 uur 139,00 €
Dhr. Luc Heylens heeft een lijvig cv inzake btw. Hij startte zijn carrière bij de btw-administratie en werkte nadien o.m. als zelfstandig belastingconsulent, bestuurder en vennoot bij het BTW-Huis. Dhr. Heylens was director van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV en is lid van het IAB. Hij is auteur van diverse werken over btw, spreker op talrijke seminaries en gerenommeerd lesgever inzake btw. Terug naar overzicht

Weet u wanneer een leverancier gebruik kan maken van de OSS-aangifte of de IOSS-aangifte? Weet u of het indienen van de (I)OSS-aangifte verplicht is of kan de leverancier nog steeds opteren voor de lokale btw-aangifte in het land van de klant? Wat zijn de voordelen van de OSS-aangifte? Weet u wat het drempelbedrag is om op intracommunautaire verwervingen btw aan te geven in het land van intracommunautaire verwerving? Weet u in welke situaties de leverancier die kiest voor de OSS-aangifte, een factuur moet uitreiken aan de klant en wanneer dat in principe niet hoeft?

In deze sessie van 3 uur bespreekt Luc Heylens de nieuwe regels rond e-commerce die van toepassing zijn sinds 1 juli 2021. Vooreerst wordt een analyse van de btw-handelingen gegeven. Vervolgens worden de regels m.b.t. e-commerce overlopen. Daarna worden de OSS-aangifte en de IOSS-aangifte besproken. Tot slot worden de factureringsregels en de levering van diensten toegelicht.

Komen onder meer aan bod: de belastbare handelingen, de btw-plichtige, het begrip e-commerce, de verkoopsdrempel, de leveringsvoorwaarden, verkopen op afstand, de bende van 4, B2C-transacties, invoer, de verkopen op een online-platform, de OSS-aangifte, de unie-regeling en de niet-unie-regeling, afstandsverkopen vanuit een derde land en de IOSS-aangifte, marktplaatsen, de rol van de douane, de aanstelling van een tussenpersoon, de factureringsregels, de levering van diensten, TBE-diensten, elektronische diensten, B2C-diensten en de OSS-aangfite

Kortom: na het volgen van deze opleiding, bent u helemaal up to date met betrekking tot de nieuwe btw-regels voor e-commerce.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Analyse van de btw-handelingen
3 E-commerce
4 OSS-aangifte I
5 OSS-aangifte II
6 IOSS-aangifte
7 Marktplaatsen
8 Factureringsregels in B2C
9 Levering van diensten
10 Vragen en antwoorden