Luc Heylens Bestel

Btw en onroerende verhuur

3 uur 139,00 €
Dhr. Luc Heylens heeft een lijvig cv inzake btw. Hij startte zijn carrière bij de btw-administratie en werkte nadien o.m. als zelfstandig belastingconsulent, bestuurder en vennoot bij het BTW-Huis. Dhr. Heylens was director van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV en is lid van het IAB. Hij is auteur van diverse werken over btw, spreker op talrijke seminaries en gerenommeerd lesgever inzake btw. Terug naar overzicht

Weet u wanneer een onroerende verhuur onder het btw-stelsel kan vallen sinds 2019? Is het steeds een goede keuze om voor de btw-toepassing te opteren bij een B2B onroerende verhuur? Wat zijn de gevolgen hiervan?Weet u of er andere mogelijkheden zijn om een onroerende verhuur onder het btw-stelsel te laten ressorteren?

In dit seminarie brengt Luc Heylens ons op de hoogte van de gewijzigde wetgeving en haar administratieve commentaren inzake btw en onroerende verhuur. Vooreerst worden de btw-principes inzake onroerende verhuur besproken. Vervolgens worden de wijzigingen inzake onroerende verhuur vanaf 2019 en de gevolgen hiervan toegelicht. Dit alles wordt verduidelijkt met FAQ en praktische voorbeelden uit de Administratieve commentaren.

Komen onder meer aan bod: het begrip onroerende verhuur, de verplichte uitzonderingen, de overdracht van huur van uit zijn aard onroerende goederen, de optionele onroerende verhuur met btw in B2B relaties, de verplichte btw-heffing op korte termijn verhuur, de aanpassing op btw-vlak m.b.t. verhuur van opslagruimten, de herzieningstermijnen van bedrijfsmiddelen, de bewaringstermijn van stukken en de maatstaf van heffing inzake onroerende verhuur.

Kortom, dit seminarie brengt u op de hoogte van de wetgeving inzake btw en onroerende verhuur, haar uitvoeringsbesluiten en circulaires.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Wijzigingen vanaf 1/1/2019
3 Onroerende verhuur: algemeen
4 Nieuwe regeling optionele verhuur B2B I
5 Nieuwe regeling optionele verhuur B2B II
6 Nieuwe regeling KT-verhuur
7 Nieuwe regeling verhuur opslagplaatsen
8 Herziening van bedrijfsmiddelen