Filip Vandenberghe Bestel

Personenbelasting actua 2024 deel 6: diverse inkomsten en baten

1 uur 59,00 €
Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In deze seminaries rond actua personenbelasting voor aanslagjaar 2024 (7 delen - 7 uren)) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad.

In het zesde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de vakken XV diverse inkomsten, XVI bezoldigingen bedrijfsleiders, XVIII Baten en XIX Verrekenbare bestanddelen, met het aangifteformulier als leidraad.

Komen onder meer aan bod: de informatieplicht van platformexploitanten m.b.t. de deeleconomie, het verenigingswerk, antiwitwaswetgeving inzake crypto-activa en rulings voor natuurlijke personen, meerwaarden op aandelen en cryptomunten, het compenseren van verliezen, presentatiegelden, verplaatsingskosten, de zelfstandige kinderopvang, de belastingkredieten voor tussenkomst woon-werkverkeer, bezoldigingen van meewerkende partners en winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2024 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.

Inhoud van deze opleiding

1 Vak XV: diverse inkomsten: deeleconomie
2 Vak XV: diverse inkomsten: Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties
3 Vak XVI: bezoldiging bedrijfsleiders
4 Vak XVIII: baten
5 Vak XIX: verrekenbare bestanddelen
6 Vragen