Filip Vandenberghe Bestel

Personenbelasting actua 2024 deel 5: vakken IX t/m XIII

1 uur 59,00 €
Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In deze seminaries rond actua personenbelasting voor aanslagjaar 2024 (7 delen - 7 uren)) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad.

In het vijfde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de vakken IX tot en met XIII, met het aangifteformulier als leidraad.

Komen onder meer aan bod: de Vlaamse fictiebepaling voor hypotheekoverdracht met pandwissel, de opheffing van de federale belastingvermindering voor kapitaalaflossingen en premies voor individuele levensverzekeringen van hypothecaire leningen vanaf 1/1/2024, giften, kosten voor kinderopvang, installatiekosten voor laadstations, de Vlaamse premie voor zero-emissievoertuigen, gewestelijke belastingkredieten voor winwinleningen, uitgaven die recht geven op belastingvermindering, juridische constructies en de aangifte van de huurprijs van onroerend goed.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2024 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.

Inhoud van deze opleiding

1 Vak IX: Woonfiscaliteit gewestelijk
2 Vak IX: Woonfiscaliteit federaal
3 Vak X: Uitgaven die recht geven op belastingvermindering
4 Vak XIII: rekeningen in het buitenland, juridische constructies,...
5 Vragen