Filip Vandenberghe Bestel

Personenbelasting actua 2024 deel 2: vakken II, III en VII

1 uur 59,00 €
Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In deze seminaries rond actua personenbelasting voor aanslagjaar 2024 (7 delen - 7 uren)) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad.

In het tweede deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van vak II Personalia, vak III Onroerende inkomsten, en vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen, met het aangifteformulier als leidraad.

Komen onder meer aan bod: de tijdelijke verhoging van netto bestaansmiddelen, de afschaffing van overheveling van personen ten laste, het belastingkrediet voor kinderen in co-ouderschap, studentenarbeid, verenigingswerk, de aangifteplicht kadastraal inkomen, de verhuur van een woning voor sociale huisvesting, KI van buitenlands onroerend goed, de verhuur van goodwill en auteursrechten.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2024 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.

Inhoud van deze opleiding

1 Vak II: Personalia en gezinslasten
2 Vak III: Onroerende inkomsten
3 Vak VII: Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
4 Vak VII: Inkomsten van kapitalen en roerende goederen (vervolg)
5 Vragen