Filip Vandenberghe Bestel

Personenbelasting actua 2024 deel 1: zichtbare wijzigingen in de aangifte

1 uur 59,00 €
Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In deze seminaries rond actua personenbelasting voor aanslagjaar 2024 (7 delen - 7 uren)) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad.

In het eerste deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 (in totaal 7u) krijgt u een overzicht van alle zichtbare wijzigingen die zich in de aangifte hebben voorgedaan.

Komen onder meer aan bod: relance-uren, de koopkrachtpremie, inkomsten uit auteursrechten, juridische constructies, als werkelijke beroepskosten afgetrokken vergoedingen voor huur van onroerende goederen, de bijlage 270 MLH, het belastingkrediet voor verhoging van de fietskilometervergoeding, de wettelijke indieningstermijnen, uitbreiding van het voorstel van vereenvoudigde aangifte, de aangifte speciaal bij overlijden, het uitstel voor indiening van aangiften wegens overmacht, het meldpunt voor moeilijkheden na een cyberaanval en geïndexeerde bedragen.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Zichtbare wijzigingen deel 1 van de aangifte
3 Zichtbare wijzigingen deel 2 van de aangifte
4 Indieningstermijnen
5 Voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)
6 Bijzonderheden
7 Geïndexeerde bedragen
8 Vragen