Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2023 deel 3: bezoldigingen en vervangingsinkomsten


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In het derde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van vak IV van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023.

Komen onder meer aan bod: het voordeel alle aard bedrijfsvoertuig en in het bijzonder het elektrisch bedrijfsvoertuig, de debetintresten, de voordelen van alle aard rentevoordeel, elektriciteit en verwarming, bewoning, telefoon, internet, GSM en computer en aandelenopties, flexi-jobs, de vrijstelling woon-werkverkeer, de belastingvrije fietsvergoeding, de terugbetaling van reiskosten door de werkgever, de wijzigingen aan het mobiliteitsbudget, vrijwilligerswerk, de thuiswerkvergoeding en de terugbetaling van kosten m.b.t. thuiswerk en de vergoedingen voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.