Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2023 deel 2: personalia en onroerende inkomsten


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In het tweede deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van vak II Personalia en vak III Onroerende inkomsten, met het aangifteformulier als leidraad.

Komen onder meer aan bod: de indieningstermijn van de aangifte, de nieuwe athenticatiesleutel, het woonplaatsattest, genderneutraliteit, de wijziging in de rubriek gehuwd of wettelijk samenwonend, co-ouderschap en de verdeling van de belastingvrije som, het belastingkrediet voor kinderlast bij co-ouderschap, studentenarbeid, indexeringen m.b.t. vak III, de verhuur van bivakplaatsen en onroerende goederen in het buitenland.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.