Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2020, deel 2


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In dit tweede deel van het in totaal 7 uur durende seminarie krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad. Ook de gepubliceerde wijzigingen voor aanslagjaar 2021 worden overlopen.

Komen onder meer aan bod:
- de nieuwe federale belastingvermindering voor de premies van de rechtsbijstandsverzekering
- afschaffing van de Vlaamse belastingverminderingen voor:
a) uitgaven i.v.m. de vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen
b) de in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen
- verlaging van het belastingvoordeel voor diensten- en wijkwerkcheques in Vlaanderen (ajr. 2021)
- de lagere kostenaftrek voor personenwagens in functie van de CO2-uitstoot en de brandstofcoëfficiënt: invloed op de berekening van de gerealiseerde meer-en minderwaarden op voertuigen (ajr. 2021)
- verstrenging kostenaftrek voor “valse hybride” voertuigen (ajr. 2021)
- de investeringsaftrek verlaagt van 20% naar 8% (ajr. 2021)
- uitbreiding niet-aftrekbaarheid van administratieve geldboetes en van verhogingen wegens onvoldoende betaalde sociale bijdragen (ajr. 2021).

Kortom: deel 1 en deel 2 bieden samen een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2020 snel en efficiënt in te vullen.