Filip Vandenberghe

Fiscale eindejaarswetgeving (mét VVPR-bis)


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

Weet u hoeveel de maximale aftrek makelaarsvergoeding bedraagt? Weet u of regularisatieheffingen in het kader van een minnelijke schikking nog aftrekbaar zijn? Weet u welke betaalrekeningen er verplicht aan het CAP moeten worden gemeld? Is het voordeel alle aard elektriciteit en verwarming nog van toepassing? Wist u dat auteursrechten vanaf 1 januari 2021 verplicht op fiche moeten worden vermeld?

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de fiscale maatregelen die in een reeks wetten van eind december 2021 en begin 2022 zijn opgenomen, alsook enkele andere maatregelen met fiscale gevolgen. Niet minder dan 9 wetten of K.B.'s met relevantie voor de fiscale praktijk worden besproken, waaronder de programmawet van 27 december en de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen.
De wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen verscheen in het Belgisch Staatsblad op 28 januari.

Komen onder meer aan bod: de hervorming van fiscale voordelen voor sportbeoefenaars, de nieuwe regeling voor buitenlandse kaderleden en vorsers, de belastingvermindering voor kinderopvang, de tax shelter voor start-ups en scale-ups, overuren en overwerktoeslag, de geldigheidsduur van maaltijd- en ecocheques, de verhoging van de fiscale werkbonus, de verlenging van de éénmalige innovatiepremies, de melding van saldi van bankrekeningen aan de CAP, de voordelen alle aard bedrijfswagens vanaf 1 januari 2022, beperking van het VAA voor verwarming en electriciteit, de bevrijdende bedrijfsvoorheffing voor seizoensarbeiders, het belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling, de ficheverplichting voor auteursrechten, de aanpassing van de VVPR-bis regeling, de belastbaarheid van (Nederlandse) pensioenen, het verenigingswerk, de Vlaamse registratiebelasting bij aankoop van de enige eigen woning. telewerk bij grensarbeiders.

Kortom, deze opleiding behandelt de fiscale wetgeving die eind 2021 en begin 2022 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.