Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 13: Btw-verplichtingen


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u welke lidstaat bevoegd is voor het verstrekken van de factureringsregels wanneer u als leverancier/dienstverrichter handelingen verricht in een ander land? Weet u wanneer de uitreiking van een factuur verplicht is? Weet u wat de gevolgen kunnen zijn van het meedelen van uw BE btw-nummer aan een buitenlandse leverancier? Wat is een MOSS-aangifte en wanneer kan ze worden ingediend? Weet u welke bewijsmiddelen er kunnen worden aangevoerd inzake btw? Weet u welke verjaringstermijnen er worden toegepast in btw-zaken? Welke sancties kunnen er worden toegepast bij niet-naleving van de btw-verplichtingen?

Een goede kennis van de btw-verplichtingen en de btw-procedure is belangrijk. Door het correct toepassen van de btw-regels kan men namelijk boetes en sancties voorkomen. In dit dertiende deel (3 uur) van deze grondige btw-cursus wordt deze materie behandeld. Eerst wordt de toekenning van het btw-nummer besproken, Vervolgens worden de btw-verplichtingen uitvoerig toegelicht. Daarna volgt een korte bespreking van de btw-boekhouding. Tot slot worden de controlemaatregelen, de bewijsvoering, de verjaringstermijnen en de btw-procedure overlopen. De spreker maakt regelmatig gebruik van voorbeelden om de gevolgen van diverse regelingen te verduidelijken.

Komen onder meer aan bod: het btw-nummer, de activiteitsaangifte, de (ontheffing van) facturatieplicht, het btw-bonnetje, het kasticket via het geregistreerd kassasysteem, bijzondere stukken, de aangiftes 446 en 447, de aangifte voor nieuwe gebouwen, de MOSS-aangifte, de schuldenaar van de btw, de betalingsplicht, btw-verplichtingen voor bijzondere categorie├źn, de btw-boekhoudverplichtingen, controlemaatregelen, de bouwaangifte, de bewijsmiddelen, de verjaringstermijnen, de sancties, vervolgingen en gedingen

Kortom, door deze opleiding krijgt u een overzicht van de diverse btw-verplichtingen en de btw-procedure.