Dominique De Marez

Het nieuwe insolventierecht


Dominique De Marez is associated partner bij Eubelius sinds 2010 en werd in 2007 lid van de Kortrijkse balie, nadat hij eerder als advocaat actief was aan de Gentse balie.
Hij werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995, en behaalde in 2004 aan de KU Leuven een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de schadevergoeding voor indirecte schade geleden door aandeelhouders.
Zijn praktijk spitst zich toe op het handelsrecht, met accent op vennootschapsrecht, bank- en insolventierecht. Dominique publiceert regelmatig in juridische tijdschriften en is gastdocent aan de KU Leuven - campus Brussel.
Terug naar overzicht

Weet u welke definitie er gehanteerd wordt voor een onderneming, onderworpen aan het nieuwe insolventierecht? Wist u dat ook een bestuurder-natuurlijke persoon van een vennootschap hier in principe onder ressorteert? Weet u hoe het buitengerechtelijk minnelijk akkoord aantrekkelijker wordt gemaakt voor de schuldeisers? Weet u hoe een gefailleerde van zijn restschulden kan worden kwijtgescholden? En wat verandert er op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid bij invoering van het boek XX WER?

In deze Teleseminar (3u) geeft Dominique De Marez een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die het insolventierecht heeft ondegaan ten gevolge van de inwerkingtreding van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht. In een inleiding wordt het verschil tussen handelaars en niet-handelaars toegelicht. Vervolgens wordt de rol van de handelaar en de onderneming in het insolventierecht besproken en het plan van de wetgever om het begrip "handelaar" ook in de andere rechtstakken te vervangen door het begrip "onderneming" gemeld. Verder worden de concrete wijzigingen in het insolventierecht behandeld.

Komen onder meer aan bod: de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, wijzigingen met betrekking tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie , wijzigingen op het vlak van het faillissement, wijzigingen op het vlak van de bestuurdersaansprakelijkheid en de datum van inwerkingtreding.

Kortom, deze opleiding is een introductie voor economische beroepsbeoefenaars in het nieuwe insolventierecht.