Dominique De Marez

De hervormde WCO


Dominique De Marez is associated partner bij Eubelius sinds 2010 en werd in 2007 lid van de Kortrijkse balie, nadat hij eerder als advocaat actief was aan de Gentse balie.
Hij werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995, en behaalde in 2004 aan de KU Leuven een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de schadevergoeding voor indirecte schade geleden door aandeelhouders.
Zijn praktijk spitst zich toe op het handelsrecht, met accent op vennootschapsrecht, bank- en insolventierecht. Dominique publiceert regelmatig in juridische tijdschriften en is gastdocent aan de KU Leuven - campus Brussel.
Terug naar overzicht

Weet u wie er gebruik kan maken van de nieuwe procedure van gerechtelijke reorganisatie? Wist u dat ook externe boekhouders en boekhouders-fiscalisten (naast bedrijfsrevisoren en accountants) melding kunnen doen wanneer zij vaststellen dat de continuïteit van een onderneming in het gedrang is gekomen? Weet u waarom verwacht wordt dat het (buiten)gerechtelijk minnelijk akkoord aan populariteit zal winnen? Weet u wat de gevolgen van een opschorting inhouden? Wist u dat de doelstelling van de PGR vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving in alle richtingen en op elk moment kan gewijzigd worden door de schuldenaar? Weet u hoeveel inkorting er kan voorzien worden op schulden ten aanzien van de fiscus en de RSZ bij collectief akkoord?

In deze Teleseminar (4u) krijgt u van Dominique De Marez een overzicht van wat de WCO (Wet op de Continuïteit van de Onderneming) inhoudt na inwerkingtreding van boek XX WER (Wetboek Economisch Recht). Er wordt voortaan gesproken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Eerst worden de algemene wijzigingen overlopen die het insolventierecht ondergaat. Vervolgens worden de wijzigingen op het vlak van de faillissementspreventie en de voorlopige maatregelen besproken. Verder wordt de rol van de ondernemingsbemiddelaar en het buitengerechtelijk minnelijk akkoord toegelicht. Tot slot worden de diverse etappes van de procedure van gerechtelijke reorganisatie behandeld.

Komen onder meer aan bod: het begrip onderneming, het centraal register solvabiliteit, failissementspreventie, de gerechtsmandataris, de ondernemingsbemiddelaar, het buitengerechtelijk minnelijk akkoord, de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie, het vonnis, de opschorting, het gerechtelijk minnelijk akkoord, het collectief akkoord, het reorganisatieplan, het brevet van eerbaarheid en de overdracht onder gerechtelijk gezag.

Kortom, deze opleiding laat u, als cijferberoeper, kennismaken met de hervormde WCO na inwerkingtreding van Boek XX van het WER en de verplichtingen die deze wetgeving voor u teweegbrengt.