Dave Van Moppes Bestel

Het UBO-register

1 uur 59,00 €
Dave van Moppes, stichtend vennoot van Tuerlinkx Advocaten, combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inzake directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het vennootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid en interesse in het fiscaal strafrecht, heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Dave van Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Dave van Moppes, associé fondateur de Tuerlinckx Avocats, combine un cabinet en procédures et consultances fiscales en matière d’impôts directs avec les droits des sociétés et le droit pénal fiscal. Dans le cadre de ses compétences professionnelles et son intérêt particulier pour le droit pénal fiscal, il a développé une expertise particulière dans le domaine de la législation en matière de blanchiment d’argent. Dave van Moppes est membre de l’Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) et a été le premier avocat fiscaliste belge à obtenir le certificat mondialement reconnu de Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Dave van Moppes behaalde een Master in Law (KULeuven, 2005) en vervolgens een Master na Master vennootschapsrecht (KUBrussel, 2006) en het diploma van gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (ESHAL-FHS 2008).

Hij is sinds 2006 lid van de balie te Antwerpen en is van bij aanvang actief in fiscale en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx Fiscale Advocaten. Sinds 2015 is hij ook lid van de balie te Luik.

Dave van Moppes combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inzake directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het vennootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid en interesse in het fiscaal strafrecht, heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Dave van Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Als Data Protection Officer heeft Dave een doorgedreven kennis en kunde op het gebied van data protection met focus op de Belgische en Europese privacywetten, standaarden en praktijken.

Tuerlinckx Fiscale Advocaten en Dave van Moppes verstrekken als eerste en voorlopig enige advocatenkantoor, interne anti-witwasopleidingen en workshops voor cijferberoepen. Hij publiceert en is een vaak gevraagde spreker voor voordrachten.
Terug naar overzicht

Weet u wie als uiteindelijke begunstigde van een vennootschap dient te worden aangemerkt? Gelden deze zelfde principes voor een vzw? Welke gegevens dienen er in het UBO-register te worden gecommuniceerd omtrent deze uiteindelijke begunstigde? Weet u wie er toegang heeft tot de gegevens uit het UBO-register? Wie kan de gegevens invoeren? En wat is de uiterlijke datum van registratie?

In deze Teleseminar (1u) bespreekt Dave Van Moppes het UBO-register ter registratie van de uiteindelijke begunstigde zoals werd bepaald in de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 en het K.B. van 30 juli 2018 (B.S. dd. 14/08/2018) betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Vooreerst wordt het begrip "uiteindelijke begunstigde" besproken. Vervolgens worden de inhoud van en de toegang tot het UBO-register toegelicht (registratie en consultatie). Tot slot worden er nog enkele specifieke FAQ's overlopen.

Komen onder meer aan bod: het begrip uiteindelijke begunstigde, het wettelijk kader rond het UBO-register, de mee te delen informatie, de toegang tot het UBO-register, de vertegenwoordiging van een informatieplichtige, vrijstellingen, de informatieplicht naar de UBO toe, de wijze van opzoeking, de registratie van de identiteit van de raadpleger en sanctionering na een vastgestelde inbreuk.

Kortom: in deze opleiding verneemt u wie wordt beschouwd als uiteindelijke begunstigde in het kader van de nieuwe antiwitwaswet en hoe u als economische beroepsbeoefenaar uw client kan bijstaan bij het invullen van het UBO-register.

Inhoud van deze opleiding

1 De uiteindelijke begunstige of UBO
2 Het UBO-register: wetgeving
3 Het UBO-register: registratieplicht
4 Het UBO-register: toegang
5 FAQ