Bart Windey, Bram Van Baelen

De vennootschapswet


Bart Windey is partner bij Curia en leidt samen met Marleen Denef de afdeling Ondernemingsrecht. Hij stuurt in het bijzonder een team aan dat gespecialiseerd is in alle facetten van het vennootschapsrecht. Naast zijn advocatenpraktijk bleef het wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Bart is lid van verschillende redactieraden van juridische tijdschriften en publiceert regelmatig over handelsrechtelijke onderwerpen. Hij doceerde vennootschapsrecht aan de Katholieke Economische Hogeschool Leuven en geeft geregeld gastcolleges en seminaries.


Bram Van Baelen is advocaat bij Curia. Hij werkt op de afdeling Ondernemingsrecht en is lid van de Balie van Brussel. Bram publiceert regelmatig over diverse thema’s in het vennootschaps- en verenigingsrecht en geeft daarover ook lezingen en seminaries. Net als voor Bart is het wetenschappelijk onderzoek belangrijk voor hem.Bram Van Baelen is advocaat bij Curia. Hij werkt als teamlid op de afdeling Onderenemingsrecht en is lid van de Balie van Brussel sinds juni 2018. Bram publiceert regelmatig over diverse thema’s in het vennootschaps- en verenigingsrecht en geeft daarover ook lezingen en seminaries. Net als voor Bart is het wetenschappelijk onderzoek voor hem belangrijk.
Terug naar overzicht

Weet u welke vennootschapsvormen er behouden blijven onder de nieuwe vennootschapswetgeving? Weet u welke wijzigingen er worden aangebracht op het niveau van het bestuursmandaat? Wat verandert er op het vlak van het aandelenbezit en de hiermee verbonden rechten? Wist u dat de staat van activa en passiva die wordt voorgelegd in het kader van de vereffeningsprocedure nog belangrijker wordt onder de nieuwe wetgeving? Weet u hoe de schuldeisersbescherming zal worden ingevuld bij de besloten vennootschap? En weet u waarom het financieel plan aan belang wint?

In deze Teleseminar (3u) krijgt u van Bart Windey en Bram Van Baelen een praktisch overzicht van de nieuwe vennootschapswetgeving in avant-première, gebaseerd op het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 4 juni 2018. Vooreerst worden de krachtlijnen van de wijzigingen besproken. Vervolgens wordt de nieuwe vennootschapsvorm, de besloten vennootschap of BV, toegelicht. Verwacht wordt dat dit de meest gebruikte vennootschapsvorm zal worden. Tot slot worden de overgangsbepalingen nog kort overlopen.

Komen onder meer aan bod: de vennootschapsvormen, het bestuur, de beraadslaging, de bestuursaansprakelijkheid, de aandelen en de verbonden rechten, de vereffening, de correctie van de jaarrekening, de oprichting en de instandhouding van een BV (eigen vermogen, financieel plan, oprichtersaansprakelijkheid, het bestuursorgaan, de inbreng, uitkeringen aan aandeelhouders, de dubbele uitkeringstest, soorten effecten en de overdracht ervan) en de overgangsbepalingen.

Kortom, dit seminarie is een ideaal instrument om u als economische beroeper op de hoogte te brengen van de wijzigingen die de nieuwe vennootschapswetgeving voor u en voor uw cliënten in petto heeft.