Anne Mieke Vandekerkhove

De kapitaalvermindering


Anne Mieke Vandekerkhove is handelsingenieur en behaalde eveneens een master in de rechten met specialisatie in fiscaliteit. Ze is tax manager Bij Deloitte Fiduciaire en praktijkassistente aan de KU Leuven in het domein fiscaal recht. Anne Mieke is (mede)auteur van diverse fiscale publicaties en is spreker op diverse seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u wat de boekhoudkundige en de fiscale effecten van een kapitaalvermindering zijn? Op welke componenten wordt de kapitaalvermindering aangerekend? Welke vennootschapsrechtelijke regels gelden bij kapitaalvermindering? Wanneer is er sprake van misbruik en wat zijn hiervan de consequenties? Weet u welke wijzigingen de regeling inzake kapitaalvermindering zal ondergaan vanaf 2018? En wist u dat de datum van de algemene vergadering die beslist tot kapitaalvermindering beslissend is voor al dan niet toepassing van de nieuwe regels inzake kapitaalvermindering?

De stelling "een kapitaalvermindering kan vrij van elke vorm van belastingen doorgevoerd worden" is - zeker rekening houdend met recente evoluties - bijzonder ongenuanceerd.

Enerzijds moet rekening gehouden worden met het feit dat het maatschappelijk (boekhoudkundig) en volstort (fiscaal) kapitaal niet noodzakelijk aan elkaar gelijk zijn. Kapitaal kan immers uit diverse componenten samengesteld zijn. Anderzijds dienen bepaalde modaliteiten ook gerespecteerd te worden wil men het belastingneutraal karakter van een kapitaalvermindering waarborgen.
Zelfs indien het fiscaal kapitaal van een vennootschap conform de wettelijke procedure wordt verminderd, dient rekening gehouden te worden met een aantal mogelijke complicaties; dit zal onder meer het geval zijn wanneer het kapitaal van de vennootschap VVPRbis-kapitaal of art. 537-kapitaal (zgn. klikdividenden) omvat.
Het kluwen van de kapitaalverminderingen zal - gelet op het zomerakkoord - in de toekomst nog verder compliceren.

In dit seminarie wordt in detail ingegaan op de complexiteit van kapitaalvorming en kapitaalvermindering. Hierbij wordt onder meer de nodige aandacht besteed aan situaties waarin roerende voorheffing verschuldigd is; op welke manier de aanrekening van een kapitaalvermindering op de verschillende samenstellende componenten van dit kapitaal gebeurt; welke de aandachtspunten en mogelijke optimalisaties zijn. Er wordt ook stilgestaan bij de impact die het zomerakkoord verwacht wordt te hebben.