Anne Meyus Bestel

Successieplanning na de hervorming erfrecht

3 uur 139,00 €
Anne Meyus is gespecialiseerd in jurisch en fiscaal vermogensadvies. Ze begeleidt particulieren en professionals inzake vermogens- en successieplanning. Anne Meyus is licentiaat in de Rechten (R.U.Gent 1985), gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool 1990) en voormalig assistent familiaal vermogensrecht aan de K.U.Leuven (1989-1991). Als zelfstandig jurist en belastingconsulent is zij gespecialiseerd in de juridische en fiscale aspecten van successie- en vermogensplanning. Zij heeft eveneens een jarenlange bancaire ervaring als verantwoordelijke van de afdeling Estate Planning. Terug naar overzicht

Weet u in welk gewest de vererving van een familiale onderneming het best is geregeld? Wist u dat het Vlaams gewest een vrijstelling voor de eerste € 50.000 aan roerende goederen voor de langstlevende partner voorziet? Wat is een duo-legaat? Weet u wat het doel van een voorschot op erfdeel is en hoe dit (indien nodig) bij overlijden van de erflater moet worden ingebracht? Wist u dat een schenking aan de echtgeno(o)t(e) steeds een schenking buiten deel is? En wat zijn de voordelen van een doorgeefschenking precies?

De hervorming van het erfrecht heeft belangrijke implicaties voor de successieplanning. In deze opleiding licht Anne Meyus de diverse planningstechnieken en hun gevolgen toe, in het kader van een horizontale of verticale successieplanning, een planning die discussies probeert te vermijden en/of een successieplanning die tevens rekening houdt met de toekomst van de successieplanner zelf.

Komen onder meer aan bod: de basisregels van het erfrecht, de wettelijke erfgenamen, de erfbelasting/het successierecht, het huwelijkscontract, het samenlevingscontract, de aanwasovereenkomst, het testament, de schenking, het voorschot op erfdeel, de schenking buiten deel, de last van lijfrente, het voorbehoud van vruchtgebruik, de ontbindende voorwaarde, de restschenking, het vervreemdingsverbod, de generatiesprong, de doorgeefschenking, de erfovereenkomst en de zorgvolmacht.

Na het volgen van dit seminarie bent u ongetwijfeld in staat om een correct eerstelijnsadvies te formuleren naar uw cliënten toe.

Inhoud van deze opleiding

1 Erfrecht: 7 basisregels
2 Erfrecht: wie erft wat?
3 Erfbelasting - successierecht
4 Horizontale successieplanning
5 Verticale planning: testament
6 Verticale planning: schenking
7 Verticale planning: schenking (vervolg)
8 Verticale planning: schenking (vervolg 2)
9 Verticale planning: schenking (vervolg 3)
10 Verticale planning: generatiesprong
11 Erfovereenkomst en zorgvolmacht