Filip Vandenberghe Bestel

Personenbelasting actua 2020, deel 1

3 uur 119,00 € Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim tien jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra West. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Maklu. Terug naar overzicht

Deze opleiding wordt geregistreerd op 23 mei. Het eerste deel zal beschikbaar zijn op 26 mei. Het tweede deel volgt enkele dagen later.

In dit eerste deel van het in totaal 6 uur durende seminarie krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad. Ook de gepubliceerde wijzigingen voor aanslagjaar 2021 worden overlopen.

Komen onder meer aan bod:
- de laatste uitrol van de tax-shiftwet (verdere verbreding van belastingschijven en éénvormig basisbedrag van de belastingvrije som
- de invoering van het mobiliteitsbudget voor werknemers sinds 1.03.2019
- de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden
- de nieuwe federale belastingvermindering voor het aanleggen van extra pensioenkapitaal voor werknemers (VAPW)
- een tax-shift van het hebben van een woning naar het verwerven van een woning; het uitdoven van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus; gevolgen voor bestaande en nieuwe leningen (ajr. 2021)

Kortom: deel 1 en deel 2 bieden samen een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2020 snel en efficiënt in te vullen.